Engagemangsguider

Idén med engagemangsguider är att hitta/skapa en länk mellan civilsamhällets organisationer och de ungdomar och kvinnor i lokalsamhället som inte själva söker sig till föreningslivet, genom uppsökande verksamhet. Engagemangsguidernas uppgift är att stimulera till verksamhet och kontakter med ideella organisationer inom olika verksamhetsområden för satsningens målgrupper.

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att under 2010-2013 stödja organisationer som vill arbeta med engagemangsguider (och liknande metoder av uppsökande karaktär) bland ungdomar och kvinnor i bostadsområden där föreningsdeltagande är lågt. Ungdomsstyrelsen hade 9 miljoner kronor att fördela under 2013.

Mer information på Ungdomsstyrelsens webbplats

 

Syftet med sidan http://engagemangsguider.riksteatern.se är att samla information och dokumentera projektet som helhet men även att informera om vad som pågår lokalt hos de olika organisationerna.

Har du frågor eller tips? Skicka ett mail till Charly Wassberg Borbos, projektledare på Riksteatern.