Boo Folkets Hus

Beviljat belopp: 600 000 kr
Projektnamn: TjejFokus – Orminge & Fisksätra (Nytt projekt 2013)
Geografiskt område: Orminge och Fisksätra, Nacka
Målgrupp: Unga kvinnor i åldrarna 12-25 år i Orminge och Fisksätra
Några samverkande föreningar: Föreningen Dansstudion, Boo FF, Fisksätra scoutkår, Kvinno- och tjejföreningen Rosen och Fisksätra IF

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att i samarbete med föreningar jobba tillsammans för ett ökat deltagande och medlemskap bland tjejer. Det sker genom lokala forum, samarbete med olika förebilder, kompetensutveckling och samarbete med och mellan föreningar i Orminge och Fisksätra.

Några konkreta mål:
Satsningen ska resultera i tydliga lokala plattformar där tjejer känner sig inbjudna och som självklara aktörer. Målet är att nå cirka 200 ungdomar under projektet genom uppsökande arbete och att nå cirka 100 ungdomar som aktivt deltar i tjejsatsningen.