Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beviljat belopp: 915 000 kr
Projektnamn: Vi avgör framtiden! (Nytt projekt 2013)
Geografiskt område: Norrköping
Målgrupp: Kvinnor från 18 år med utländsk bakgrund i förorter och bostadsområden i Norrköping
Några samverkande föreningar: Interfem och Tjejjouren i Norrköping

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att utlandsfödda kvinnor eller kvinnor med utlandsfödda föräldrar ska ta makt och inflytande i föreningslivet. En grupp kvinnor följer engagemangsguider som har förtroendeuppdrag i en förening under ett år och därigenom förvärvar kunskaper om hur en styrelse fungerar och arbetar. En inspirationshandbok för kvinnor med utländsk bakgrund ska tas fram med fokus på engagemang i föreningar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter.

Några konkreta mål:
– 20 kvinnor med utländsk bakgrund utan tidigare föreningsengagemang i Sverige ska ha fått följa en engagemangsguide som har förtroendeuppdrag i en förening under ett år och därigenom förvärvat kunskaper om hur en styrelse fungerar och arbetar.
– Minst 10 av de 20 deltagarna i projektet ska nominera sig till styrelseledamot, suppleant, valberedning, kassör eller revisor i en förening innan projektets slut.
– Minst 5 av 20 ska känna sig manade att själva ställa upp som engagemangsguider efterföljande år eller fortsätta som volontärer på Byrån eller annan förening.