En metodbok om ungas delaktighet och inflytande

KFUM Sverige

KFUM Sverige har tagit fram metodboken: #ungagemang – En metodbok om arbetet med Engagemangsguider – för ungas delaktighet och inflytande.

Ladda ner den här.