Fanzingo

Beviljat belopp: 994 200 kr
Projektnamn: Engagera Alby (fortsättningsprojekt år 2)
Geografiskt område: Alby, Botkyrka
Målgrupp: Ungdomar boende i Botkyrka
Några samverkande föreningar: ABF Botkyrka, Megafonen norra Botkyrka, Botkyrka Konya Kultur-och ungdomsförening och Subtopia

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att vara brobyggare mellan unga och kvinnor i Norra Botkyrka, det lokala föreningslivet och politiker/tjänstemän. Det sker genom större möten (workshops, konferenser) med fokus på samverkan mellan aktörer i civilsamhället i Alby och att starta ett nätverk för tjejer.

Några konkreta mål:
– Antalet som är med på en aktivitet inom projektets Engagera Albys ramar ska vara 250 personer varav minst 40 procent unga tjejer.
– Antalet unga och kvinnor som blir medlemmar hos någon aktör/ samverkanspartners ska vara 75 personer varav minst 40 procent unga tjejer.