FC Linköping United

Beviljat belopp: 565 000 kr
Projektnamn: Aktiva Skäggetorp – en engagerande idé (fortsättningsprojekt år 3)Geografiskt område: Skäggetorp, Linköping
Målgrupp: Flickor och unga kvinnor som inte deltar i föreningslivet
Några samverkande föreningar: Aktiv Ungdom, Allaktivitetshuset i Skäggetorp, Skäggetorp sportcenter och Linköpings internationella kulturcentrum

Projektbeskrivning:
Målsättningen för projektet är att få flickor och kvinnor som bor i Skäggetorp som är underrepresenterade i aktiviteter utanför det egna hemmet att bli mer aktiva i föreningslivet och samhällslivet i stort. Verksamheten är inriktad mot estetisk verksamhet och olika former av idrott som en valmöjlighet för den som vill engagera sig i föreningslivet. Syftet med projektet är också att fördjupa dialogen med politiker och tjänstemän i kommunen i syfte att få dem att aktivera sig för de grupper som är underrepresenterade i föreningslivet idag.

Några konkreta mål:
Målet för projektet under år 3 är att nå ca 250-300 flickor och unga kvinnor boende i Skäggetorp med information om vilka möjligheter som finns i stadsdelen och i övriga Linköping att engagera sig i föreningslivet.