Friluftsfrämjandet i Jönköping

Beviljat belopp: 515 000 kr
Projektnamn: Projekt Handlingskraft (Nytt projekt 2013)
Geografiskt område: Öxnehaga, Jönköping
Målgrupp: Kvinnor i Öxnehaga
Några samverkande föreningar: Hyresgästföreningen i Öxnehaga, IFK Öxnehaga, Somaliska föreningen, Kungsporten, IOGT-NTO och Rädda Barnen

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att öka föreningsdeltagandet bland kvinnor i Öxnehaga. Det sker genom ett forum för kvinnor att diskutera angelägna frågor och ett nätverk med de föreningar som tidigare involverats i projektet via inspirationsträffar. Det sker också genom en föreningsmässa, och andra områdesaktiviteter.

Några konkreta mål:
Målet är att minst 50 kvinnor har engagerat sig i någon av de verksamma föreningarna i området.