KFUM Sverige

Beviljat belopp: 1 152 500 kr
Projektnamn: Engagemangsguider i 3 orter & möjliggöra för möjliggörare (fortsättningsprojekt år 3)
Geografiskt område: Skellefteå, Skärholmen/Bredäng (Stockholm) samt Biskopsgården (Göteborg)
Målgrupp: Ungdomar som står utanför föreningslivet
Några samverkande föreningar: Skellefteå Brukshundsklubb, Byske Hockey, Skellefteå Berättarförening, JKS Bredäng och Skärholmen, Cultura Brasileira Stockholm, Gustav Vasa Scouter

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är ökat deltagande hos målgruppen och ett ökat utbud av verksamheter och aktiviteter inom föreningslivet och det civila samhället.  Det sker genom utbildning av engagemangsguider och uppsökande och kartläggande av målgruppens intressen samt olika typer av prova på och introduktionsaktiviteter i samverkan med andra organisationer.

Några konkreta mål:
– Nå 1000 unga personer som idag inte är med i någon förening.
– Genom 1 föreningsdag/föreningsmässa riktad mot målgruppen på varje ort/område ska målgruppen ha kommit i kontakt med projektet.
– Genom att ordna minst 5 prova på aktiviteter på varje ort tillsammans med någon samarbetspartner ska målgruppen kommit blivit inspirerad att delta i föreningslivet.
– Minst 5 organisationer på varje ort ska vara med i samarbetet kring engagemangsguider.
– Genom den framtagna metodboken ska erfarenheterna från de första två åren få en spridningseffekt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *