Rädda Barnen Malmö

Beviljat belopp: 700 000 kr
Projektnamn: DOIT – Delaktighet, Organisering, Intressen, Trygghet (fortsättningsprojekt år 2)
Geografiskt område: Områdena Holma och Kroksbäck i nuvarande stadsområde Väster i Malmö.
Målgrupp: Prioriterat flickor i åldersspannet 12-16 år, utan uteslutning av pojkar.
Några samverkande föreningar: Tamam, Scoutkåren Gripen, Hassela Movement, ABF Malmö och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är främja ökat deltagande i föreningslivet bland barn och unga i Holma och Kroksbäck samt för att tillgången till fritids- och föreningsaktiviteter ska öka i områdena. Det sker genom uppsökande verksamhet, coachning, prova på-verksamhet, föreningssamverkan, praktikverksamhet och kommunal samverkan.

Några konkreta mål:
– Samarbetet med Rädda Barnens Ungdomsförbund ska utvecklas.
– Minst 15 genomförda prova på verksamheter ska vara gjorda. Där alla prova-på verksamheter utvecklas på ett strukturerat sätt för att skapa aktiviteter som är avsedda för att öka flickors deltagande i dem. Dessutom riktas minst 5 (av 15) prova på verksamheter direkt gentemot flickor.
– Alla barn och unga i områdena känner till hur de ska söka sig till organiserade fritids- och föreningsverksamheter.
– Den upplevda meningsfullheten av sin fritid har ökat hos barn och unga som projektet stöttat.
– Fler barn och unga, som tidigare inte varit aktiva, är delaktiga i organiserade fritids- och föreningsaktiviteter.
– Fortsätta stötta lokala aktörer och föreningar för att öka utbudet och tillgängligheten av fritids- och föreningsaktiviteter i områdena.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *