Riksteatern Stockholms län

Beviljat belopp: 717 000 kr
Projektnamn: Engagemangsguider – Erfarenhetsspridning, hållbarhet och dialogperspektiv (Nytt projekt 2013)
Geografiskt område: Nationellt. De geografiska områden som engagemangsguidessatsningen omfattar
Målgrupp: Engagemangsguiderna och projektorganisationerna
Några samverkande föreningar: De organisationer som ingår i engagemangsguidessatsningen

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att sprida och ta vara på de erfarenheter som gjorts och görs i satsningen Engagemangsguider. Det sker genom intervjuer och erfarenhetssamtal via mail, telefon och vid lokala möten.

Några konkreta mål:
– Erfarenhetssamtal med minst 10 företrädare för samverkande föreningar och 10 engagemangsguidade unga/kvinnor i de olika engagemangsguidesprojekten
– En social redovisning som innefattar minst 5 engagemangsguidesprojekt med resultat utifrån minst 5 indikatorer.
– Knyta kontakter med minst 3 ungdomsförbund och samla tankar kring hur de ser på satsningen.
– Vid projektårets slut presentera ett förslag på en hållbar lösning för engagemangsguidesmetodens framtid samt ett lösningsförslag för hur en förbättrad dialog mellan föreningslivet och det offentliga kan bidra till detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *