Somalilands förening i Malmö

Beviljat belopp: 585 000 kr
Projektnamn: Future 4 Life – and Health (Nytt projekt 2013)
Geografiskt område: Malmö Söder som omfattar stadsdelarna Fosie och Oxie
Målgrupp: Flickor och kvinnor i stadsdelen Fosie i Malmö
Några samverkande föreningar: KSAN och Somaliska Idrotts- och Kulturföreningen

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är utbilda engagemangsguider så att projektet ska leva vidare som verksamhet i form av en Föreningssluss. De utbildade engagemangsguiderna kommer att ta med sig sina erfarenheter in i den nya verksamheten i föreningen. Föreningsslussen ska fortlöpande bedriva uppsökande verksamhet främst bland nyanlända personer och motivera dem att gå med i en förening.

Några konkreta mål:
Engagemangsguiderna ska motivera tjejer och kvinnor som inte är med i en förening att delta i olika prova-på-aktiviteter, som projektet anordnar i olika föreningar. Målet är att målgruppen icke föreningsanslutna kvinnor därefter ska gå med i en förening av något slag.  Delmålet är just att locka icke-föreningsaktiva tjejer och kvinnor att delta i projektets prova-på aktiviteter i föreningarna.